Flyttebyrå Ullevål

Det å flytte er en av de fem største stressfaktorer i livet. Vi jobber med dette til daglig. La oss utføre deres flytteoppdrag. Spar tid og krefter!

Majortstuen Flyttebyrå utfører flyttetjenester på Ullevål.

Flyttebyrå med mannskap

  • Minilager
  • Tunge løft
  • Flyttelift
  • Salg pakkematerialer
  • Flyttevask med garanti
  • Søppeltaxi
  • Handyman
  • Rydding
  • Befaring
Flyttebyrå Ullevål
Flyttebyrå Ullevål

Kort bestillingstid

Majorstuen Flyttebyrå Oslo tilbyr bestilling av flytting på kort varsel og noen ganger på samme dag. Under denne tid med koronavirus anbefaler vi å bestille en flyttebil med 2 mann og helst med kun en person fra kunder da det reduserer smittefaren for dere som kunder og oss som flyttearbeidere i og rundt Oslo.

Flyttetips

Det er viktig å pakke forsvarlig før flyttebilen kommer. - Se til at det er bra adkomst for flyttebilen på begge adressene nærmest mulig inngangspartiet. - Ikke fyll opp inngangen med esker og tinger da vi gjerne trenger å fylle flyttebilen med noen store tinger først. - Fyll opp alle flytteeskene og legg gjerne en pute på toppen. Ikke fylle flytteeskene tyngre en 20 kg (husk på at vi skal bære esker mange ganger opp og ned trappe). Skriv på eskene "forsiktig" eller "glass" slik at vi vet hvor de skal plasseres og ikke plasseres. Ta gjerne kontakt med oss for å planlegge hvis du vil vite mer om pakking og flytting.

Kontorflytting Oslo

Vi utfører også kontorflytting for bedrifter. Vi kommer gjerne på befaring for å gi deg et estimat og en oversikt om hvordan ting kan organiseres og utføres. Vennligst ha klart denne informasjonen før dere tar kontakt; 1. Hvor mange arbeidsplasser, 2. Adkomst og etasjeforhold, 3. Flytting av tunge tinger, 4. Pakking, 5. Demontering, 6. Avfall og 7. Bestilling av flytteesker. Har du denne informasjonen klar, har du kommet langt på vei for å få en riktig flyttepris!

Flyttevask Oslo

Flyttevask med garanti er en god avlasting for de som flytter. Det å flytte er en av de 5 største stressfaktorer i livet. Etter en lang tid med kjøp / salg av bolig, planlegging, nedpakking, osv. er det ganske befriende å få hjelp med flyttevask fra våres rengjørere.

Dødsbo Oslo

Vi pakker, rydder og kjører ting og tang på lager etter dødsbo. Trenger du et Minilager? Vi gir deg informasjonen du trenger til håndtering og flytting av dødsbo i Oslo.

Nordmenn på flyttefot:
Her er kommunene vi flytter fra og til

Nesten 250 000 nordmenn flyttet mellom ulike kommuner og fylker i 2018, og så mange som 446 000 flyttet innad i egne kommuner. Det fører oss på europatoppen i flytting.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at unge flytter oftere enn eldre. Samtidig øker antallet over 50 år som flytter.

Nordmenn flytter også oftere enn de fleste andre europeere. En analyse fra SSB viser at Norge ligger på topp sammen med Danmark, Sverige, Finland og Sveits.

- På toppen av flyttestatistikken troner den lille kommunen Frosta i Trøndelag med bare 2640 innbyggere. Hele 14 prosent av kommunens befolkning flyttet internt i kommunen i fjor, sier Even Høydahl ved Statistisk Sentralbyrå.

Færrest flytter i Rødøy kommune i Helgeland. Bare 1 prosent av de litt over 1300 innbyggerne flyttet internt i kommunen i 2018.

Vi vil bo i byene

I tillegg viser tallene at det fortsatt er populært å flytte til byene. Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger er de mest populære byene.

Samtidig er det mange som flytter fra Oslo til nabokommunene. Akershus - nabofylket til Oslo - har størst innflytting og mer enn 17 000 flyttet fra Oslo til Akershus.

- Akershus er ett av 12 fylker som opplever såkalt økt innenlandsk flyttegevinst - det vil si at flere flytter til enn fra fylket, sier Høydahl.

Ullensaker og Lørenskog i Akershus er de kommunene som opplever høyest flyttegevinst, mens kommunene Vang, Snåsa og Nesna opplever at flere flytter bort enn til.

Innvandring har - så langt - gitt pluss i flytteregnskapet for mange utkantkommuner som ellers ville hatt nedgang i folketallet.

- Innvandrerne er mer mobile enn andre innbyggere, først og fremst fordi de ikke har de samme bindingene til stedet der de bor som mange av de innfødte. Når vi nå har mindre innvandring, vil kommunene oppleve mindre flytteaktivitet, sier Høydahl.

Takstmennene er ikke overrasket

Fagdirektør i Norges takseringsforbund, Espen Fuglesang, - og takstmennene han representerer - erfarer at mange unge i etableringsfasen velger å flytte fra byene til nabokommuner.

- Det er naturlig at unge som etablerer seg og får barn, ønsker større plass enn de får i en leilighet i Oslo. Hvis du selger en leilighet i hovedstaden, kan du fint kjøpe et hus i en av nabokommunene, sier Fuglesang.

Samtidig erfarer også de at mange godt voksne, velger å bytte ut eneboligene til fordel for leilighet i sentrale områder.

- 50-åringer ønsker ofte et enklere liv. Mange vil bruke fritiden på andre ting enn å vedlikeholde og pusse opp eneboligen. Mange av dem har hytte og vil heller bruke fritiden på aktiviteter, fremfor å male og bytte kjøkken, sier Fuglesang.

Vi flytter til leiligheter

Tall fra Prognosesenteret viser også at vi flytter oftere nå enn vi gjorde for 5-6 år siden og at over 50 prosent av oss mener vår neste bolig er en leilighet. Det er uavhengig av alder.

Partner Bjørn-Erik Øye hos Prognosesenteret mener det skyldes at våre behov endrer seg raskere nå enn før.

- Tidligere var det mest vanlig at vi flyttet i en leilighet, deretter til et rekkehus og så til slutt havnet i en enebolig hvor vi ble boende til vi måtte bæres ut. Nå - som samfunnet endrer seg raskere - er vi mer villige til å flytte på oss, sier Øye.

Han viser blant annet til at vi - oftere enn tidligere - bytter jobb. Det er ikke lenger like vanlig å få Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste.

50-åringer flytter til enklere liv

I tillegg skilles vi oftere enn før og godt voksne over 50 som flytter, ønsker et enklere liv enn det hus og hage representerer.

- På toppen av det hele blir en del tjenester lagt ned i områder med få innbyggere. Når vi blir eldre har vi behov for - og ønsker - å bo nærmere der vi får tjenester som apotek, lege, frisør og postkontor, sier Øye.

Dette mener eiendomsmeglerne

Eiendomsmeglerne i Norge erfarer også at flyttingen her i landet styres av ulike livsfaser, og at flere og flere flytter til urbane strøk.

- Yngre ønsker primært å bo i byer som Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø. Det henger sammen med studietilbudet og mulighet for jobb. Mange flytter til byene når de er i 20-årene og flytter ut igjen når de stifter familie, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

I tillegg har perioder med sterk prisvekst i Oslo bidratt til økt flytting til kommunene utenfor hovedstaden.

90 prosent av alle som bor i Oslo, bor i leilighet. Unge i etableringsfasen har sjelden råd til en enebolig eller rekkehus i hovedstaden, og velger derfor å flytte til nabokommuner hvor de har råd til rekkehus eller enebolig.

- Etterhvert som kjøpekraften øker, bytter mange fra leilighet til enebolig. Mens eldre går motsatt vei og flytter fra enebolig til moderne leiligheter. De flytter oftere kortere enn de unge. Mange eldre ønsker ikke å flytte ut av kommunen, men vil bo moderne og sentrumsnært i sin egen kommune.

Flyttebyrå Økern
Flyttebyrå Økern

Majorstuen Flyttebyrå

(+47) 22373731