Domenet majortransport.no er til slags

Send ditt bud med epost til frakarl@yahoo.com (Kun seriøse henvendelser)